Nyheter

ÅRSMØTE 2019

innkaller til ÅRSMØTE 2019

Mandag 11. mars kl. 19.00, Evolution Studio.

 

Agenda 

 • Valg av dirigent og sekretær til møtet 

 • Godkjennelse av innkalling 

 • Styrets beretning for 2018 

 • Regnskap for 2018 

 • Budsjett for 2019 

 • Valg 

 • Innkomne forslag og saker

  Saker som skal behandles på årsmøtet må meldes til styret innen:
  4. Mars 2018. Forslag sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

  Skal du ha stemmerett på årsmøtet må du være medlem i klubben. Dette gjøres via hjemmesiden under menyvalget «påmeldinger». Medlemskapet koster kr. 300,- pr. år. 

 

Med vennlig hilsen Styret

 

_____

Styrets Beretning for 2018

 

Styrets sammensetning og møter:

Leder: Karianne Torp Andersen
Nestleder: Lars Jørgen Kristoffersen
Kasserer: Beate Ervik
Sekretær: Emma Christine Nordahl Andersen
Styremedlemmer: Eileen Tveter
                           Malin Elofsson
                           Frode Julian Finstad
                           Ole Martin Glende Eriksen
                           Mette Moeskau

Det har blitt avholdt 8 styremøter.

I tillegg til styret så består Huskomiteen av følgende personer: Heidi Hauge, Camilla Gorola og Nina Aslaksen.

 

Sportslig leder og trener crew:
Monica Solberg ble ansatt som sportslig leder i Evolution i ca. 50% stilling 1. Januar 2018 og tok da over etter Jenny Flobak. Hun har ansvaret for hele klubbens sportslige satsing i bredde og topp.

Monica har ansvaret for ca.11 trenere i klubben, planlegging av timeplaner, kick off, workshops, jul og sommer show, evo awards m.m. Hun tar også ansvar for oppgraderinger på deltager.no og vår hjemmeside. Sportslig leder deltar på noen av klubbens styremøter.

Styret er meget godt fornøyd med Monicas arbeid og vi ser en meget positiv utvikling resultatmessig så vel som sosialt i klubben i 2018. Vi ser frem imot videre utvikling av klubben.

 

Arrangementer:

Februar
Karneval i studio for danserne

Mars
Workshop med Danny

April
StreetChallange Hip Hop på EPA

Juni
Sommershow

September
Workshop med Danny

Oktober
Prestige Freestyle-Slow konkurranse i Grålumhallen
Overnatting og klubbkonkurranse i studio for danserne 

November
Førstehjelpskurs for trenere

Desember
Juleshow Grøtfest og Evo-Awards.

Klubben har også deltatt på diverse lokale arrangementer som:
Allidrettsdagen og div. arr. i byen + div. oppvisninger.

  

Rekruttering og utvikling:
Klubben må kontinuerlig ha fokus på vårt breddetilbud barn og ungdom og ikke minst rekruttering til vårt konkurranse miljø som er selve” bærebjelken” i vår klubb.

 

Utdanning og skolering av egne trenere er også noe klubben prøver å ha stort fokus på.

 

Økonomi og medlemstall:
Klubben har hatt gjennomsnittlig 157 aktive dansere i 2018. Overskuddet i klubben var ved utgangen av 2018 kr.431 200,- og mye av bakgrunnen for dette utrolige gode resultatet er at vi år har hatt oppgang i våre medlemmer, fått redusert mye av våre faste kostnader som husleie og ikke minst at det har vært stort fokus på å søke om støttemidler i ulike fond i kommunen og nærmiljøet vårt. Vi har vært svært heldige år med våre søknader å fått tilslag og pengestøtte fra mange og også større beløp en noen gang tidligere.

Økonomisk har klubben god kontroll på utgiftsiden, og styret ser ikke store muligheter for spare mer på den nåværende driften av klubben. Ny leiekontrakt kom på plass i mars 2018 for 5 nye år hvor styret fikk forhandlet frem en reduksjon i husleie på kr. 70 000,- pr. år. Klubben kan vise til en sunn økonomisk drift med fokus på satsning på aktiviteter og tilbud direkte til våre dansere og videreutdanning av våre trenere.

Vi vil ha hovedfokus på de grenene som vi er best på og de som det er størst interesse for. De kursene som det er lav oppslutning på vil vi avvikle dette vurderes kontinuerlig i samarbeid med sportslig leder.

Styret ønsker flere gode og inntektsbringende tiltak velkommen og vil også samtidig oppfordre alle foreldre/foresatte til å engasjere seg og bidra, vi trenger flere! Både i form av verv, på dugnad, som sponsorer osv. Ingenting er for lite, alle monner drar!

Evolution Sarpsborg danseklubb inngikk våren 2018 samarbeid med Sarpsborg Kommune og ble en Se- og bli sett klubb hvor vi arbeider for rusforebygging i idretten hvor vi som klubb er opptatt av å skape trygge arenaer for barn og ungdom på våre konkurranser og turer i inn og utland.

 

Avslutningsvis ønsker styret å rette en stor takk til alle som sitter eller avslutter frivillige verv i klubben,

samt foreldre og barn, for et flott og positivt engasjement i og rundt klubben i 2018 .

 

Husk! Uten frivillighet og engasjerte foreldre og barn stopper klubben opp!

 

Mvh

Styret i Evolution Sarpsborg Danseklubb

 

 

_____
Sportslig Beretning 2018

Hip Hop
2018 var et resultatmessig godt år for klubbens hiphopmiljø. Aurora Skottene, Amalie Ludvigsen og Nadja Buric representerte Norge i EM og VM. Ingrid Thøgersen Tveter og Jessica Akesse kvalifiserte seg også. Nadja Buric tok sølvmedaljen i hiphop senior kvinner, en fantastisk prestasjon! Nadja tok også gullmedaljen, og ble Norgesmester i solo. Nadja har fortsatt sin suksess som hovedtrener i hiphop, med økende medlemstall enda en gang. Balder Hansen kom inn i trenerteamet i høstsemesteret og har hatt partier på forskjellige nivåer. Rekrutteringen til konkurransemiljøet har forbedringspotensiale, på tross av et stort miljø i klubben er det få som konkurrerer aktivt.

Freestyle/Slow
På freestylesiden er trenerteamet stabilt med Monica, Dorthe og Sophie på konkurransedanserne. Marthe Frydenlund har trent våre minste freestyledansere. Trenerne har vært engasjerte og stilt opp på konkurranser, treningshelger og sosiale aktiviteter. Klubben har forbedringspotensiale på rekruttering til konkurransemiljøet, men får stadig nye dansere på kurs. I løpet av året hadde Evolution 10 førstegangsstartere i freestyle. Trenerne jobber derfor med å samkjøre treningene slik at overgangene mellom partier skulle oppleves best mulig for danserne. Vi er mange dansere i klassene litt øvet, mester og champ, men ønsker også å øke både bredde og topp med flere i rekrutt og elite. Klubben fikk tre nye champdansere i.l.a. 2018.

Performing Arts
Klubbens PA-miljø vokste betydelig gjennom året, med en stor rekruttering til konkurransemiljøet. På NM stilte klubben med 11 solister og to duoer. Amalie og Lova fikk 1.plass i duo junior i jazz og moderne, og Lova fikk bronsemedalje i jazz solo. Jentene representerte Norge i solo og duo , i både EM i Russland og VM i Polen i 2018.

Dommere/Trenere
Trenerstaben har vært relativt stabil hos grunnkursinstruktørene gjennom hele året. Malin Persson og Balder Hanssen kom inn for å styrke bredde og topp i klubben, høsten 2018. Monica fullførte trener 2 kurs og eksamen, og startet på dommerutdanningen.

Timeplan og fremdrift 2019
Timeplanen for 2019 skal være fylt med gode grunnkurs, med mange dansere som gir økonomisk vekst til klubben. Grunnkursene er vår rekrutteringsmulighet til de ulike dansegrenene. Både hiphop, PA og freestyle ønsker å fortsette arbeidet med teknikk, som har vist til gode resultater i alle grener.

Målsetning 2019
- Ha et godt tilbud med god kvalitet til grunnkurs og dansere som ikke ønsker å konkurrere.
- Få frem 3 nye championdansere samt 2 nye elitedansere i freestyle/slow.
- Være representert som klubb på landslaget i hiphop gjennom hele året.
- Være i finalen i teammatch freestyle NM.
- Øke antall førstegangsstartere til 15 i freestyle og 10 i hiphop.
- Representere klubben internasjonalt i EM/VM uavhengig av dansegren.
- Fremstå som en klubb som satser på grupper og team.

Del denne artikkelen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Følg oss på sosiale medier

Adresse

Sarpsborg Danseklubb
Vestengveien 40
1725 Sarpsborg

Log in